Kursevi za decu

Home / Kursevi za decu

Englesko – sportsko zabavište za decu uzrasta 3-5 godina

Želite da vaše dete svaki dan uči strani jezik i bavi se sportskim aktivnostima? Onda je englesko – sportsko zabavište idealan izbor!

Nudimo Vam priliku da svom detetu omogućite da kroz igru uči i raste sa nama:

• prijatno okruženje
• brižno i stručno osoblje (profesori engleskog, nemačkog i fizičkog vaspitanja)
• rad na emocionalnom i društvenom sazrevanju deteta
• razvijanje jezičkih veština (maternjeg i stranih jezika)
• stvaranje zdravih navika i redovna fizička aktivnost u dvorištu škole i u opremljenoj sali
• uvođenje osnovnih matematičkih pojmova i upoznavanje sveta oko nas
• podsticanje kreativnosti kroz niz različitih radionica (likovno, muzičko, “ruke u testu”…)
• organizovane posete pozorištu i bazenu
Englesko-sportsko zabavište je organizovano svakog radnog dana u terminu od 11.00 -15.00.

Engleski, nemački i španski jezik za predškolce od 3-6 godina

Želite da Vaše dete sa lakoćom savladava gradivo u školi i svoje znanje aktivno koristi kad god se za to ukaže prilika? Nudimo:

• usavršavanje jezičkih veština (govor, pisanje, čitanje, slušanje) i jezičkih sistema (gramatika, vokabular i izgovor)
• korišćenje fraza iz svakodnevnog govora adekvatnih uzrastu deteta
• učenje kroz zabavu, igre, pesme, priče
• upotrebu multimedijalnih sredstava u nastavi
• razvijanje kreativnosti i usmeravanje ka pravim vrednostima
• pripremanje izveštaja za roditelje i organizovanje roditeljskih sastanaka
• časovi za tinejdžere su organizovani dva puta nedeljno ili kao dvočas subotom
Engleski, nemački i španski za predškolce je osmišljen tako da se prilagodi potrebama dece uzrasta od 3-6 godina, koja usvajaju strani jezik kroz njima poznate stimulanse, uz pesmu, igru i druženje sa vršnjacima.

Kursevi stranih jezika za mlađe osnovce

U ponudi su engleski, nemački i španski jezik za mlađe osnovce.

Engleski, nemački i španski jezik za mlađe osnovce u Institutu Andreja se organizuje za decu uzrasta od 7-10 godina (I, II, III i IV razred). Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Engleski, nemački i španski za mlađe osnovce u Institutu Andreja je prilagođen programu učenja engleskog jezika u osnovnim školama. Nastava se sprovodi u okviru godišnjeg kursa koji traje od septembra do sredine juna sa puzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45min ili jednom nedeljno po 90min, u zavisnosti od potreba polaznika. Na kraju kursa, polaznici u okviru školske priredbem pred svojim roditeljima i prijaeljima pokazuju šta su naučili u toku protekle školske godine.

Časovi jezika su aktivni i dinamični, a posebna pažnja je na aktivnoj komunikaciji polaznika, a koja je povezana sa njihovim interesovanjima i uzrastu. Na taj način spontano razvijaju jezičke veštine izražavanja i sporazumevanja na ciljnom jeziku.

Na deci pristupačan način se uvode osnove čitanja i pisanja na engleskom, nemačkom i španskom jeziku.

Kursevi stranih jezika za starije osnovce

U ponudi su engleski, nemački i španski jezik za starije osnovce.

Kursevi stranih jezika za starije osnovce u institutu Andreja su organizovani za decu od 11-14 godina (deca V, VI; VII i VIII razreda osnovne škole). Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Engleski, nemački i španski jezik za starije osnovce u Institutu Andreja je prilagođen programu učenja engleskog jezika u osnovnim školama. Nastava se sprovodi u okviru godišnjeg kursa koji traje od septembra do sredine juna sa puzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45min ili jednom nedeljno po 90min, u zavisnosti od potreba polaznika. Na kraju kursa, polaznici rade završni test. .

Časovi engleskog jezika su aktivni i dinamični, a posebna pažnja je na aktivnoj komunikaciji polaznika, a koja je povezana sa njihovim interesovanjima i uzrastu. Na taj način spontano razvijaju jezičke veštine izražavanja i sporazumevanja na engleskom jeziku.

Savremeni udžbenici i metode nastave omogućavaju uspešno savalađivanje svih jezičkih veština, čitanje, pisanje, slušanje jezika i pisanje na ciljnom jeziku.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce

U ponudi su engleski, nemački i španski za srednjoškolce. Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce se odvijaju po programu godišnjih ili semestralnih kurseva, u zavisnosti od nivoa znanja polaznika.

Časovi jezika su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Sve četiri jezičke veštine se usavršavaju kroz visokokvalitetan program i najsavremenije metode učenja stranih jezika. Debatama na času se podstiče lakoća govora i izražavanja što dovodi do povećanja samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku. Postojeće znanje se usavršava, stiče se lakoća komunikacije, i upoznaje se sa kulturom zemlje čiji se jezik uči.

Usmeravanje polaznika ka polaganju međunarodnih ispita je jedan od važnih elemenata u našem radu. Smatramo da je to veoma važno za njihovu budućnost i da predtavlja krunu višegodišnjeg učenja stranog jezika. Uz posedovanje neke od međunarodno priznatih diloma omogućiće našim polaznicima konkretnu prednost prilikom upisivanja na inostrane univerzitete ili prilikom zapošljavanja u internacionalnim kompanijama.