Mlađi osnovci
4 students

U ponudi su engleski, nemački i španski jezik za mlađe osnovce.

Engleski, nemački i španski jezik za mlađe osnovce u Institutu Andreja se organizuje za decu uzrasta od 7-10 godina (I, II, III i IV razred). Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Engleski, nemački i španski za mlađe osnovce u Institutu Andreja je prilagođen programu učenja engleskog jezika u osnovnim školama. Nastava se sprovodi u okviru godišnjeg kursa koji traje od septembra do sredine juna sa puzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45min ili jednom nedeljno po 90min, u zavisnosti od potreba polaznika. Na kraju kursa, polaznici u okviru školske priredbem pred svojim roditeljima i prijaeljima pokazuju šta su naučili u toku protekle školske godine.

Časovi jezika su aktivni i dinamični, a posebna pažnja je na aktivnoj komunikaciji polaznika, a koja je povezana sa njihovim interesovanjima i uzrastu. Na taj način spontano razvijaju jezičke veštine izražavanja i sporazumevanja na ciljnom jeziku.

Na deci pristupačan način se uvode osnove čitanja i pisanja na engleskom, nemačkom i španskom jeziku.

Primary 1-5

9x22€
za jedno dete
 • 2×45 min
 • 7-11 godina
 • I-V razred

Primary 1-5

9x20€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2×45 min
 • 7-11 godina
 • I-V razred

Primary 1-5

12x16.5€
za jedno dete
 • 2×45 min
 • 7-11 godina
 • I-V razred

Primary 1-5

12x15€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2×45 min
 • 7-11 godina
 • I-V razred
Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €