Individualni kursevi poslovnog jezika – Business English
4 students

U poslovnom okruženju gotovo da se podrazumeva poznavanje i upotreba engleskog jezika. Upravo iz tog razloga sve više ljudi oseća potrebu da svoje znanje engleskog jezika profesionalno oblikuje u smeru obogaćivanja jezičkog sadržaja poslovnim izrazima i terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Pored proširenja vokabulara i poboljšanja na polju jezičkog izražavanja veoma je važno raditi i na komunikaciji polaznika u različitim situacijama i oblastima poslovnog sveta. Važno je znati kako komunicirati na engleskom jeziku na poslovnim sastancima, seminarima, poslovnim putovanjima, pismenim ili telefonskim putem.

Program Individualni kursevi poslovnog jezika – Business English podrazumeva individualne časove (1 na 1) poslovnog engleskog jezika neophodni su poslovnim ljudima aktivnim u sferi biznisa koji su u svom domenu eksperti, pa im je stoga vazno da i njihovo engleski jezik bude na profesionalnom nivou. Na osnovu konkretnih potreba polaznika pristupa se kreiranju individualnog kursa. To podrazumeva test opšteg nivoa znanja kao i konkretne potrebe polaznika u poslovnom okruženju. U dogovoru sa predavačem utvrđuje se okvirni raspored nastave koji je podložan promeni jer je naš primarni cilj da izađemo u susret zauzezim poslovnim ljudima koji žele da uče.

Ukoliko želite program usklađen sa vašim poslovnim obavezama, termine koji odgovaraju isključivo vama, ritam i broj časova prilagođen vama, individualni rad i ubrzani napredak u pisanju, komunikaciji, slušanju i razumevanju jezika, želite da svoje vreme kvalitetno provedete u ćaskanju na engleskom jeziku sa visoko obrazovanim osobama Individualni kursevi poslovnog jezika – Business English su pravi izbor za vas.

U zavisnosti od vaših potreba moguće je organizovati poslovni engleski za posebne namene u više različitih sfera interesovanja. English for Specific Purposes za ekonomiste, menadžere i bankare, poslovni engleski u turizmu, marketingu, medicini, građevini…

Cenovnik

Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €