Srednjoškolci
4 students

U ponudi su engleski, nemački i španski za srednjoškolce. Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce se odvijaju po programu godišnjih ili semestralnih kurseva, u zavisnosti od nivoa znanja polaznika.

Časovi jezika su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Sve četiri jezičke veštine se usavršavaju kroz visokokvalitetan program i najsavremenije metode učenja stranih jezika. Debatama na času se podstiče lakoća govora i izražavanja što dovodi do povećanja samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku. Postojeće znanje se usavršava, stiče se lakoća komunikacije, i upoznaje se sa kulturom zemlje čiji se jezik uči.

Usmeravanje polaznika ka polaganju međunarodnih ispita je jedan od važnih elemenata u našem radu. Smatramo da je to veoma važno za njihovu budućnost i da predtavlja krunu višegodišnjeg učenja stranog jezika. Uz posedovanje neke od međunarodno priznatih diloma omogućiće našim polaznicima konkretnu prednost prilikom upisivanja na inostrane univerzitete ili prilikom zapošljavanja u internacionalnim kompanijama.

Secondary 2 a,b

9X28€
za jedno dete
 • 2x60min
 • 14-16 godina
 • I/II godina srednje škole
 • 9 rata

Secondary 2 a,b

9x24€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2x60min
 • 14-16 godina
 • I/II godina srednje škole
 • 9 rata

Secondary 2 a,b

12x21€
za jedno dete
 • 2x60min
 • 14-16 godina
 • I/II godina srednje škole
 • 12 rata

Secondary 2 a,b

12x18€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2x60min
 • 14-16 godina
 • I/II godina srednje škole
 • 12 rata
Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €