Stariji osnovci
4 students

U ponudi su engleski i nemački jezik za starije osnovce.

Kursevi stranih jezika za starije osnovce u institutu Andreja su organizovani za decu od 11-14 godina (deca V, VI; VII i VIII razreda osnovne škole). Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Engleski, nemački i španski jezik za starije osnovce u Institutu Andreja je prilagođen programu učenja engleskog jezika u osnovnim školama. Nastava se sprovodi u okviru godišnjeg kursa koji traje od septembra do sredine juna sa puzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45min ili jednom nedeljno po 90min, u zavisnosti od potreba polaznika. Na kraju kursa, polaznici rade završni test. .

Časovi engleskog jezika su aktivni i dinamični, a posebna pažnja je na aktivnoj komunikaciji polaznika, a koja je povezana sa njihovim interesovanjima i uzrastu. Na taj način spontano razvijaju jezičke veštine izražavanja i sporazumevanja na engleskom jeziku.

Savremeni udžbenici i metode nastave omogućavaju uspešno savalađivanje svih jezičkih veština, čitanje, pisanje, slušanje jezika i pisanje na ciljnom jeziku.

Secondary 1 a,b,c

9x22€
za jedno dete
 • 2x45min
 • 12-14 godina
 • 9 rata

Secondary 1 a,b,c

9x20€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2x45min
 • 12-14 godina
 • 9 rata

Secondary 1 a,b,c

12x16.5€
za jedno dete
 • 2x45min
 • 12-14 godina
 • 12 rata

Secondary 1 a,b,c

12X15€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
 • 2x45min
 • 12-14 godina
 • 12 rata
Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €