Advanced Young Adults
4 students

U ponudi su engleski i nemački za srednjoškolce. Nakon testiranja polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu, prilagođenu uzrastu i znanju.

Kursevi stranih jezika za srednjoškolce se odvijaju po programu godišnjih ili semestralnih kurseva, u zavisnosti od nivoa znanja polaznika.

Časovi jezika su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Sve četiri jezičke veštine se usavršavaju kroz visokokvalitetan program i najsavremenije metode učenja stranih jezika. Debatama na času se podstiče lakoća govora i izražavanja što dovodi do povećanja samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku. Postojeće znanje se usavršava, stiče se lakoća komunikacije, i upoznaje se sa kulturom zemlje čiji se jezik uči.

Usmeravanje polaznika ka polaganju međunarodnih ispita je jedan od važnih elemenata u našem radu. Smatramo da je to veoma važno za njihovu budućnost i da predtavlja krunu višegodišnjeg učenja stranog jezika. Uz posedovanje neke od međunarodno priznatih diloma omogućiće našim polaznicima konkretnu prednost prilikom upisivanja na inostrane univerzitete ili prilikom zapošljavanja u internacionalnim kompanijama.

Advanced Young Adults

5X26€
za jedno dete
  • 2x90min
  • III/IV god. sr. škole, prva god. fakulteta
  • 5 rata

Advanced Young Adults

5x22€
*dvoje/troje dece ili dva/tri jezika
  • 2x90min
  • III/IV god. sr. škole, prva god. fakulteta
  • 5 rata
Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €