Solidno poznavanje stranog jezika vam otvara mnoge mogućnosti, između ostalih i mogućnost postizanja bolje pozicije na poslu. Ne samo što lepše izgleda u biografiji, veština vladanja stranim jezikom može se pokazati kao veoma praktična u poslovnim pregovorima, na poslovnom ručku ili u neformalnom ćaskanju sa klijentom.

Poslovnim ljudima uvek nedostaje vreme, jer puno rade, pa bi voleli da usavrše jezik za kratko vreme i ako može ‘bez gramatike’. To mi kao predavaču dugo nije bilo jasno. Pokušajte na srpskom da govorite na poslovnom sastanku bez upotrebe gramatike i shvatićete zašto je to, u najmanju ruku, neozbiljan pristup. Ne kažem da sve treba da bude perfektno, ali zna se da u biznsu jedna pogrešna reč može da pokvari utisak, a samim tim i posao.

Na moju sreću svi oni koji su u pravom biznisu su veoma dobro shvatili tu lekciju u praksi. Svako iole ozbiljan i profesionalan, ne želi da ga poslovni partneri shvate pogrešno ili da ostavi pogrešan utisak. Imam čak i polaznike koji veoma dobro vladaju jezikom, ali žele da prošire vokabular, da bi se što adekvatnije izrazili. U tom slučaju može malo manje gramatike, a više konverzacije. Ali, što bi Englezi rekli ‘first things first’. Tako da ja kroz detaljan i dobronameran razgovor uspem da objasnim polaznicima zašto je važno da usvajaju gramatiku, a ne samo da šire volabular. Krećemo uvek od osnovnih stvari, obnavljamo, dopunimo gde nedostaje, vežbamo kroz situacione dijaloge. Naravno da ubrzamo svuda gde je usvojeno i poznato, tako da na kraju svi budemo zadovoljni postignutim.

Dobra osnova iz gramatike, sa vokabularom koji je značajan za tu konkretnu delatnost, omogućava osobi da se precizno izrazi, da ne pravi elementarne gramatičke greške i da na pravi način komunicira sa svojim saradnicima. Naravno, tada može da se radi na širenju vokabulara i vežbanju govora.

Ovakav pristup učenju, koji vam može pružiti dobru osnovu za dalje usavršavanje, omogućava vam da gradite i lične odnose sa partnerima, bez straha da ste nehotice rekli nešto pogrešno. Takođe, otvaraju vam se i mogućnosti samostalnog učenja na stranom jeziku u oblasti kojom se bavite. To vodi i usavršavanju drugih poslovnih veština, jer postajete kreativniji i bolji u rešavanju kompleksnih svakodnevnih situacija na poslu. Mozak se prilagodi stalnom prebacivanju sa jednog na drugi jezik, pa samim tim povećavate i sposobnost takozvanog multitaskinga, ili obavljanja više aktivnosti simultano.

U poslovnom svetu koji je sada i više nego surov, svaka razlika u vašu korist može se pokazati presudnom. Ne dozvolite da ta razlika bude vaše nepoznavanje stranog jezika. Okrenite sve u svoju korist i radite na sebi, jer tu uvek ima posla.

Vesna Stanković