Ko zna još jedan jezik
poseduje još jednu dušu

Pripremite na vreme decu
za uspeh u životu

UPIS JE U TOKU. OČEKUJEMO VAS!

Važnost jezika se ogleda u svakom aspektu naših života. Jezik nam služi da ljudima oko sebe saopštimo kako se osećamo, šta želimo ali i da istražujemo i shvatimo svet u kome živimo. Uspešno komuniciramo koristeći reči, gestove, ton glasa u velikom broju različitih situacija.Da li biste se istim rečima obratili detetu i poslovnom partneru? Sposobnost komunikacije sa drugima, stvaranje veza, timski rad, to je ono što ljude čini drugačijim od životinjskih vrsta. Komunikacija pokreće naše živote i čini nas boljim.

Ne postoji tačan odgovor na pitanje zašto i otkuda toliki broj različitih jezika. Ovaj problem muči naučnike i lingviste vekovima unazad. I sama Biblija kaže: “A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.” (Postanak 11:1) U mnogim kulturama postoje slični mitovi koji govore o tome kako je postojao jedinstven jezik kojim su se svi ljudi sporazumevali do trenutka kada se Bog razljutio i rešio da ih kazni odvojivši ih jedne od drugih terajući ih da svako stvara svoj jezik.

Često se komunikaciji ne pridaje dovoljno značaja. Nesporazumi se dešavaju. Zapamtite, komunikacija mora biti uzajamna, treba je prihvatiti a ne ignorisati.Isto je i sa učenjem jezika, jer se u čitavom procesu ne uči samo gramatika, sintaksa, izgovor, već se upoznaje i kultura i običaji zemlje u kojoj se taj jezik govori. A kada je reč o značaju jezika u poslovnom svetu, to ne treba posebno ni naglašavati. Poznavanje jezika na tom polju je jedan od presudnih faktora uspeha.

Stoga učenje stranog jezika postaje sve veći izazov i potreba i predstavlja proces koji je vredan uloženog truda, vremena i novca. Nudimo Vam bogat i raznovrstan izbor programa za učenje stranih jezika kroz koje ćete uz svesrdnu pomoć naših profesora ostvariti željene rezultate, širiti horizonte, a iznad svega postići slobodu i sigurnost u komunikaciji na stranom jeziku.

Saradnja sa centrom Pro-Mens

Obrazovno-razvojni program za decu od 5 – 14 godina

U Jagodini ul. Braće Dirak 16

Dan otvorenih vrata svakog četvrtka od 18 do 19 časova

Međunarodni program za razvijanje mentalnih potencijala kod dece
Isključivo sertifikovani predavači sa višegodišnjim iskustvom u obrazovno-vaspitnom radu
Realizacija i administracija nastavnog procesa po najvišim standardima kvaliteta
Transparentni i merljivi rezultati
Jača pažnja, memorija, koncentracija, poboljšane motoričke veštine, uz viši nivo samopouzdanja, kreativnosti, logičko-analitičkog razmišljanja
Trajno unapređenje mentalne sposobnosti – osam meseci za ceo život

Za dete koje ide korak ispred sebe

Pažnja 86%
Memorija 86%
Koncentracija 86%

Najnovije sa Bloga

SAY HELLO TO SUMMER!!!!!
SAY HELLO TO SUMMER!!!!!

Sa početkom leta pruža nam se prilika da sve naučeno i primenimo u praksi. Zamislite sebe u idealnoj situaciji: miris...

Šta je Playschool?
Šta je Playschool?

Na usmeravanju i formiranju deteta treba raditi od najranijeg uzrasta, kao i na osamostaljivanju i podsticanju radoznalosti i želje za...