Na usmeravanju i formiranju deteta treba raditi od najranijeg uzrasta, kao i na osamostaljivanju i podsticanju radoznalosti i želje za stcanjem znanja.

 

,,Dajte čovjeku ribu i nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu i nahranili ste ga za cijeli život.’’ Kineska poslovica
Nudimo Vam priliku da svom detetu omogućite da kroz igru uči i raste sa nama:

                Vaspitavajmo srećne ljude!