Šta je Playschool?

Na usmeravanju i formiranju deteta treba raditi od najranijeg uzrasta, kao i na osamostaljivanju i podsticanju radoznalosti i želje za stcanjem znanja.

 

,,Dajte čovjeku ribu i nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu i nahranili ste ga za cijeli život.’’ Kineska poslovica
Nudimo Vam priliku da svom detetu omogućite da kroz igru uči i raste sa nama:

 • prijatno okruženje
  • brižno i stručno osoblje (profesori engleskog i fizičkog vaspitanja)
  • rad na emocionalnom i društvenom  sazrevanju deteta
  • razvijanje jezičkih veština (maternjeg i stranih jezika)
  • stvaranje zdravih navika i redovna fizička aktivnost u dvorištu škole i u opremljenoj sali
  • uvođenje osnovnih matematičkih pojmova i  upoznavanje sveta oko nas
  • podsticanje kreativnosti kroz niz različitih radionica (likovno, muzičko, “ruke u testu”…)
  • organizovane posete pozorištu i bazenu

                Vaspitavajmo srećne ljude!