Konverzacioni kursevi
4 students

Konverzacioni kursevi kao primarni cilj imaju funkcionalnu upotrebu jezika . Kroz konstantnu konverzaciju polaznici poboljšavaju  sposobnost komunikacije, u početku kroz vođene dijaloge i situacije, a zatim kroz mini debate ili izlaganja. Ono što se u velikom broju slučajeva javlja kao primarna prepreka slobodnoj komunikaciji je nelagodnost kod javljanja grešaka. Budući da polaznici uglavnom poseduju pasivno znanje jezika, sposobni su da ga razumeju, ali je teško pronaći pravu reč, oni sami stvaraju barijeru u želji da ne naprave grešku. Obično je nivo gramatičkog znanja i vokabulara adekvatan, ali je upotreba jezika problem.

Cilj konverzacionih kurseva je upravo učenje kroz pokušaj i pogrešku, pritom se prethodno stečeno znanje aktivira kroz diskusiju na neku od zanimljivih tema, gde se greške zanemaruju u žaru diskusije, a uloga profesora je koordinacija, podstrek daljeg razgovora, kao i korigovanje ili pružanje adekvatnih instrukcija .

Konverzacioni kursevi predviđeni su za polaznike koji žele da dodatno usavrše svoju konverzaciju, ne žele da zapostave naučeno, koji su napravili određenu pauzu u učenju, ili jednostavno žele da usavrše svoju veštinu vođenja debate na određenu temu.

Cenovnik

Curriculum is empty

Instructor

rackoni

320,00 €