O nama

O nama

Vlasnik Instituta za strane jezike Andreja
Vladimir Milosavljević
diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Institut za strane jezike Andreja jedna je od najpoznatijih i najuglednijih institucija za učenje stranih jezika na teritoriji grada Niša. Naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo mogućnost da unaprede svoje znanje jezika na najsavremeniji način, kao i da postanemo vodeća institucija u oblasti neformalnog obrazovanja. Kursevi visokog kvaliteta, savremene metode nastave, odlični tehnički uslovi i opremljenost, nastavna sredstva renomiranih svetskih izdavača, kao i neprekidno usklađivanje nastavnog programa sa potrebama polaznika, osnova su našeg pristupa.

Naš način rada karakteriše pažljivo osmišljen konverzacijski metod sa primenom individualnog pristupa u radu, sa fokusom na specifične potrebe svakog polaznika. Kreiranjem realnih okolnosti u učionici, stvaramo uslove da jezik usvajate na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju na jeziku koji učite. Interaktivno okruženje pomaže nam da postižemo brze i konkretne rezultate, čija je primenljivost više nego primetna u izuzetno kratkim vremenskim rokovima.

Ponuda

Institut za strane jezike Andreja u ponudi ima kurseve primerene svim uzrasnim grupama. Naši najmlađi polaznici imaju 3 godine, a najstariji preko70.  Zahvaljujući strpljivom radu i metodama prilagođenim svakoj uzrasnoj grupi, naši polaznici ostvaruju odlične rezultate u razvijanju svih jezičkih veština nezavisno od godina starosti.

U našoj ponudi je: englesko zabavište sa svakodnevnim fizičkim aktivnostima; kursevi jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta, opšti kursevi za odrasle, kao i mnogi specijalizovani (ESP) kursevi engleskog jezika za posebne namene. Naši profesori su iskusni predavači sa više od deset godina iskustva u radu sa polaznicima svih uzrasta i nivoa znanja. Ono što institut Andreja čini drugačijim, jesu moderno opremljenje učionice sa Wi-Fi-jem, kafe-knjižarom, ali i veoma konkurentne cene. Savremeno opremljen objekat sa prostranim i svetlim učionicama idealno je mesto za učenje u prijatnoj atmosferi.

Ulaganje u lični razvoj predstavlja  najbolju investiciju u sopstvenu, kao i u budućnost naše dece. U nama možete naći sigurne partnere kojima je na prvom mestu interes polaznika. Svratite do nas da nas upoznate, kao i da dobijete detaljnije informacije iz prve ruke. Dobićete savete o tome koji kurs da odaberete, da li da budete u grupi ili je ipak za Vas individualni rad efikasniji, koji su mogući termini nastave… Očekujemo Vas!

Naš način rada

Nastavni programi koje koristimo u školi prilagodjeni su sve većoj potrebi za poznavanjem stranih jezika. Svi kursevi su osmišljeni tako da razvijaju sposobnost i veštinu komunikacije, od najmladjih do naprednih odraslih grupa. Iz tog razloga, upotreba srpskog jezika svedena je na minimum, a učenici motivisani da razmišljaju i uče na ciljnom jeziku. Upotrebom raznovrsnih nastavnih sredstava pomažemo polaznicima da što pre progovore na stranom jeziku i tako savladaju početnu nesigurnost u upotrebi jezika koji nije njihov maternji. Aktivna interakcija izmedju polaznika i profesora, rad u paru i manjim grupama, didaktičke vežbe, kao i raznovsni dodatni materijali koje koristimo pored osnovnih udžbenika, u velikoj meri pomažu lakšem savladjivanju gradiva. Tokom nastave podstičemo medjusobnu komunikaciju, razmenu mišljenja i kombinovanje predjenog gradiva. U prijatnoj, opuštenoj i vedroj atmosferi uz dosta audio i vizuelnih materijala, naši kursevi pružaju priliku da na zanimljiv i zabavan način provedete svoje slobodno vreme.

Andreja Institut u brojkama

0 Jezika
0 Kurseva
0 Godina rada
0 Kompanija saradnika